Artikel Nr. 064205

  Impregneergrondering

  Grondering met hydrofoberende werking

  Varianten

  0642 | Impregneergrondering

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Kleurloze vloeistof
  Dichtheid (20 °C) ca. 0,8 g/cm³
  Vlampunt ca. 22 °C
  Drager Alcohol - watervrij (niet mengbaar met water)

  Uitgereageerd

  Gereageerd

  Alkaliresistent Tot pH 14
  UV-bestendigheid Zeer goed
  Weersbestendigheid Zeer goed

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Minerale ondergronden, onder Color LA, Color PA en andere kunstharsgebonden verfsystemen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Egaliseert de zuiging van de ondergrond
  • UV-stabiel
  • Alkaliresistent
  • Oplosmiddelhoudend
  • Hoog indringvermogen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver en scheurvrij.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C verwerken.

   • Schudden voor gebruik.

    Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Drogen

    Bij +20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid na 24 uur overwerkbaar.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, verfrol, borstel, geschikt gereedschap

   • Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 200 ml - 400 ml totaal / m²
   • ca. 200 - 400 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.