Artikel Nr. 285440

  Leemlijm

  Lijmmortel op leembasis

  Kleur: Leemlijm | 2854

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Laagdikte 5 mm
  Brandklasse Klasse A2 (niet getest)
  Korrelgrootte 2 mm
  Porositeit 0,729 m³/m³
  w80 0,385 m³/m³
  Waterdampdiffusieweerstand µ 0,022 m³/m³
  wverzadigd 0,028 kg/m²s0,5
  Warmtegeleidingsvermogen λ 0,19 W/mK
  Ruwdichtheid Natte-/droge volumuinieke massa: 1.300 / 700 kg/m³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Capillair actieve verlijming van Remmers binnenisolatie op de bestaande bouwdelen welke enigszins onderhevig zijn aan vormverandering, bijv. vakwerk

  Eigenschappen

  • Blijvend plastisch
  • Gebruiksklaar
  • Reversibel
  • Niet gevoelig voor beweging vanuit de ondergrond.
  • Bevat geen hydraulische bindmiddelen
  • Natuurproduct, zonder kunstharsen
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Uitvlakken

    Oneffenheden uitvlakken/opvullen

    Grotere herstellingen met Grondeerpleister, art. 0401 uitvlakken.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • De lijm wordt aangebracht met de vlakke plakspaan en met een lijmkam (tanding 6 mm) doorgekamd.

    De iQ-Therm platen in het verse lijmbed volvlaks indrukken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Troffel, spaan, lijmkam.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 - 8 weken
   • droog, tegen vocht beschermen/ verpakking goed sluiten
   • Droog en koel opgesloten is de Leemlijm 6-8 weken houdbaar. Geopende verpakking goed sluiten en droog, vorstvrij opslaan. Verpakking niet in de zon plaatsen.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object / m²
   • Afhankelijk van het object

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.