• 0000023601_Tex_6_5

  Artikel Nr. 023601

  Tex 6,5/100

  Wapeningsweefsel van glasvlies

  Varianten

  0236 | Tex 6,5/100

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Maasgrootte 6,5 x 6,5 mm
  Vlakgewicht 105 g/m²
  Scheursterkte van de mazen 1400 N
  Scheursterkte 1400 N

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Opname van beweging vanuit de ondergrond
  • Binnengevelisolatiesysteem iQ-Therm
  • Saneerpleistersysteem

  Eigenschappen

  • Duurzaam elastisch
  • Verrottingsvast
  • Verwerking
   • Het weefsel moet volledig in de massa worden ingedrukt.

    Volledige wapening aanbrengen met 10 cm overlapping, zowel in lengte- als dwarsrichting.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 24 maand
   • In originele verpakking staand en droog stockeren.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid ca. 1,1 m² / m²
   • 1,1 m²/m²

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.