Artikel Nr. 022820

  iQ-Top

  Klimaatregulerende pleister

  Button Energie Effizienz

  Varianten

  0228 | iQ-Top

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  WA-waarde 0,834 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse Klasse A1
  Dichtheid vaste mortel ca. 630 kg/m²
  Schudmaat Ca. 0,8 kg/dm³
  w80 0,0146 m³/m³
  Waterdosering 6,5-7,5 l/20 kg
  Waterdampdiffusieweerstand µ 12
  wverzadigd 0,76 m³/m³
  Warmtegeleidingsvermogen λ 0,111 W/(m•K)
  Druksterkteklasse CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Wapenings- en stuclaag als onder-deel van het iQ-Therm-systeem
  • Energetische verbetering van buitenmuren

  Eigenschappen

  • Klimaatregulerend
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Zeer hoog vochtbufferend vermogen
  • Enkellaags aanbrengdikte tot 10 mm
  • Tweelagige aanbrengdikte tot 15 mm
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Niet bij lucht-, ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5ºC en boven +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de ver-werkings- en verhardingstijden.

   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Pleister met een tandkam in een dikte van 5 - 6 mm aanbrengen.

    In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.

    Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met rasterspaan.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mixer met dubbele mengspiraal, dwangmenger, troffel, lijmkam, rei (aluminium), bezem, troffel, spaan, filzbord.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • ca. 6 kg/m²/cm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.