Artikel Nr. 023215

  iQ-Fill

  Egaliseer- en fijnspachtel

  Button Energie Effizienz

  Varianten

  0232 | oudwit

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Laagdikte Tot 2 mm
  WA-waarde 13,32 kg/(m²h0,5)
  Brandklasse Klasse A1
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Capillaire wateropname > 1 kg/m²h0,5
  Schudmaat Ca. 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Waterdosering 4,5-4,7 l/15 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ < 14
  wverzadigd 0,52 m³/m³
  Warmtegeleidingsvermogen λ 0,48 W/(m•K)
  Druksterkteklasse CS II (1,5-5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Voor het verkrijgen van gesloten stucondergronden binnen
  • Geschikt om af te werken met een muurverf of behang.
  • Oppervlaktekwaliteitsafwerking Q1-Q3

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Hoog capillair actief
  • Goede hechting
  • Vochtongevoelig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • getande spaan
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Het oppervlak egaliseren en glad afwerken.

    Met gladde spaan aanbrengen

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

    Na uitharding schuurbaar.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie. Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • getande spaan
   • Mixer, mengspiraal, troffel, houten schuurbord of filzbord, spaan

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • 1,3 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 kg/m²/mm laagdikte, gemiddeld tot 3,0 kg / m²

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.