Artikel Nr. 022525

  iQ-Fix

  Lijmmortel

  Button Energie Effizienz

  Varianten

  0225 | iQ-Fix

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  WA-waarde 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Korrelgrootte 0,5 mm
  Schudmaat ca. 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Waterdosering 7,0-8,5 l / 25 kg
  Waterdampdiffusieweerstand µ 19
  wverzadigd 0,5044 m³/m³
  Warmtegeleidingsvermogen λ 0,497 W/(m•K)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Verkleven van Remmers isolatieplaten (iQ-Therm)
  • Alle minerale ondergronden welke geschikt zijn voor stucwerk, met uitzondering van gips

  Eigenschappen

  • Hydraulisch verhardend
  • Bevat geen minerale vezels
  • Lange open lijmtijd
  • Zakt nagenoeg niet na en heeft een goede directe hechting
  • Dampdoorlaatbaar
  • Hoog capillair actief
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Sterk zuigende ondergronden met Diepgrondering W voorbehandelen.

    Grotere herstellingen met Grondeerpleister, art. 0401 uitvlakken.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Niet bij lucht-, ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5ºC en boven +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

   • Materiaal door middel van een tandkam gelijkmatig in "Butter-Floating-toepassing" aanbrengen.

    De iQ-Therm platen in het verse lijmbed volvlaks indrukken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mixer, mengspiraal, dwangmenger, troffel, spaan, lijmkam.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 7,0 - 8,0 kg met met buttering floating techniek (1 m²)
   • In Buttering-Floating-techniek: 7,0 - 8,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.