Artikel Nr. 040120

  SP Levell

  Zoutbufferende speciale pleister voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

  Button WTA blau Button G Cert

  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0401

  Verpakking

  Productspecificaties

  Bij levering

  Druksterkte CS III (i.M. 5,5 N/mm²)
  Capillaire wateropname > 1,0 kg/m²
  Porositeit > 50 vol.%
  Schudmaat ca. 1,0 kg/dm³
  Waterindringdiepte > 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Met vocht en zout belaste wanden en muren
  • Oude gebouwen, kelder en gevels
  • Ontzouting en vochtreducerend
  • Condensbuffer en beschermende laag op binnenafdichtingen

  Eigenschappen

  • Hoog zoutopslagvermogen
  • Porositeit ≥ 50 Vol%
  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Dampdoorlatend
  • Capillairactief
  • Eenlagige laagdikte van 10 tot 40 mm
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag 50 % dekkend aanbrengen.

    Ondergrond: Zwak zuigend

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend, wratachtig aanbrengen.

    Alternatief: Product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Laagdikte éénlagig 10 - 40 mm

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Laagdikte per bewerking 10 - 40 mm

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Voor volgende stuclagen na het aantrekken d.m.v. een putzkam horizontaal opruwen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Mengapparaat, spaan, getand spackmes, stuckam, bezem Geschikte machine

   • Gereedschap voordat de mortel verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 9,5 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 9,5 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.